Batscan logo Innovativ teknik sv-Flagen-Flag


Sök på techtrade.se
Live Search

Spar energi med hjälp av din elmätare


Elenergi är dyrt!

Det första steget till att få kontroll över sin elförbrukning är att mäta den momentana effekten. När effekten kan läsas av direkt blir det också lättare att påverka den och därmed även energiförbrukningen och kostnaden.


Med EMC kan du själv läsa av effektförbrukningen i din villa/sommarstuga/fastighet
direkt i din favorit-webbläsare varsomhelst i världen i realtid, dvs. per Wh!
− inte bara per timme eller dygn som erbjuds av vissa elleverantörer.

Använd elmätaren för att mäta effekt.

EMC (Energy Meter Companion) är ett enkelt litet beräkningsprogram som i första hand räknar om energi till effekt, men programmet visar även ström och energikostnad för olika tidsperioder. EMC programmet kan installeras på alla PC-datorer med Windows 95/98/ME/XP/NT/2000.

EMC programmet är gratis! ...och kan laddas ner från menyn här till vänster.


Elmätaren visar
förbrukad energi.


EMC Räknar
ut effekten.

EMC-Progammet visar total effekt och ström, men kan även användas för att beräkna enskilda apparaters effekt och ström vid olika inkopplingsalternativ.

Programmet kan användas fristående genom att manuellt skriva in hur lång tid det tar för skivan att rotera ett varv, eller tiden mellan två blinkningar på den nya mätartypen.


Koppla elmätaren till datorn.


EMC-detektor monterad
på en elmätare.

Ännu bättre blir det förstås om man inte behöver mata in värdena från elmätaren manuellt. Genom att montera en liten detektor utanpå elmätaren och koppla den till datorn sköter sig programmet självt och man kan när som helst titta på effektförbrukningen vid en viss tidpunkt.

På bilden visas en Reflex-detektor monterad på en elmätare av den äldre analoga typen. Detektorn 'tittar' på kanten av den roterande skivan och varje gång den färgade markeringen passerar skickas en puls till datorn.

Många elleverantörer byter nu ut de gamla analoga mätarna till nya digitala modeller med möjlighet till elektronisk avläsning. Signalen för att läsa av mätaren är tyvärr oftast inte tillgänglig för elkunden, men de nya mätarna har en blinkande lysdiod som kan läsas av LED-detektorn.

Om man har tillgång till mätarens pulsutgång behövs inte någon detektor, mätaren kan då kopplas direkt till datorn.

Hur får man tag på en detektor?
För dig som vill experimentera med att bygga en egen detektor har vi några förslag under kopplingschema i menyn till vänster.
Om du är lite händig med lödkolven men ändå vill utgå från en beprövad konstruktion så har vi gjort i ordning några byggsatser som kan spara dig både tid och pengar. Se under Tillbehör & Byggsatser.
LED-detektorn kostar SEK 200:- i byggsats.
Reflex-detektorn kostar SEK 275:- i byggsats.


Användning av EMC Programmet


EMC visar elkostnad, effekt och ström.

När EMC-programmet är kopplat till en elmätare uppdateras räkneverket för totalt förbrukad energimängd vid varje ny puls från mätaren, eller vid varje varv av den roterande skivan på den gamla typen av analoga elmätare. Programmets räkneverk kan synkroniseras med elmätaren genom att skriva in mätarställningen när programmet installeras, därigenom blir det enkelt att kontrollera om elräkningen stämmer med verklig förbrukning.

Den totala effekten visas hela tiden - både analogt som en stapel och med siffror. Till eller frånkoppling av olika elförbrukare ger omedelbart utslag, vilket gör det enkelt hitta onödiga förbrukare och trimma effektuttaget till lägsta möjliga.

Med ett klick med musen sätts referensvärdet för relativ mätning och genom att sedan slå på eller av en enskild apparat kan dess effektförbrukning mätas med hög noggrannhet.

Både den totala och relativa energiförbrukningen och kostnaden beräknas och visas för sex olika tidsperioder från timme till år. Till exempel kan den exakta kostnaden för att ha ytterbelysningen tänd visas som kronor/månad.

Programmet räknar också om effekten till ström vid angiven systemspänning och effektfaktor. Detta kan vara till stor hjälp när man vill fördela belastningen jämnt mellan faserna och för att beräkna minsta möjliga storlek på huvudsäkringarna.


 

Grafisk presentation av effekt och temperatur.

Alla mätvärden sparas på datorn, förändringar i effekt och temperatur kan studeras i detalj för valfria tidsperioder med avancerad grafisk presentation. Etiketter placeras enkelt i grafen genom att peka på en punkt och samtidigt hålla ner vänstra musknappen och Alt-knappen. Referensvärdet för relativa värden sätts genom att peka på en punkt och trycka på Ins-knappen.


EMC visar effekt och temperatur över valfri tidsperiod.

  • EMC-programmet kan användas fristående eller vara kopplat till en eller flera elmätare.
  • Passar både äldre (analoga) och nya (digitala) mätare.
  • Kopplas direkt till elmätaren med kabel eller via modem eller radiomodem.


Inkoppling till elmätare kan göras på flera olika sätt
Direkt med kabel till en COM-Port.

Detta är det billigaste sättet att koppla elmätaren till datorn, men det innebär vissa begränsningar.

Ledningslängden bör ej överstiga 100m.

Temperaturgivare kan ej anslutas.

Noggrannheten vid hög effekt blir begränsad av datorns svarstid.

Datorn och EMC-programmet måste vara igång hela tiden för inte tappa räkningen av den förbrukade energin.

 


Via EMC-Controllern med kabel till datorn.

Med EMC-Controllern fås ett fristående system som fungerar oberoende av datorn.

Ledningslängden kan vara upp till 1000m.

Givare för både ute och innetemperatur kan anslutas.

Inbyggd timer ger hög noggrannhet vid alla effekter.

Med batteri fungerar räkneverket för förbrukad energi även när datorn och EMC-programmet inte är igång, och vid strömavbrott.

 


Via EMC-Controllern med radiolänk till datorn.

EMC-Controllern kan även förses med radiosändare.

Räckvidd ca 30m inomhus och 100m utomhus vid fri sikt.

Med en batterieliminator ansluten (AC Adapter) används batteriet bara vid strömavbrott.