Batscan logo Innovativ teknik sv-Flagen-Flag


Sök på techtrade.se
Live Search

Koppla elmätaren till datorn

Uppdaterad: 2006-12-24
Anslutning till Elmätaren via datorns serieport (RS-232)
------------------
DB25 DB9  Name
------------------
  2  3  TxD 
  3  2  RxD
  4  7  RTS 
  5  8  CTS
  6  6  DSR
  7  5  GND 
  8  1  DCD
 20  4  DTR 
 22  9  RIÄldre PC-datorer har en 25polig hankontakt (DB25P/M) monterad i chassit, på nyare datorer används vanligen en 9polig kontakt (DB9P/M). På kabeln skall alltså en honkontakt vara monterad, DB25S/F respektive DB9S/F.

Tabellen här till vänster visar kontaktpositioner och signalens namn.

Direkt anslutning till elmätarens S0 utgång

För anslutning till S0 utgången som finns på nyare typen av elmätare behövs egentligen bara två ledare, DTR och RXD, men då bör ledningen mellan daton och elmätaren vara högst 10m. Om även TXD signalen ansluts via ett motstånd på 4700ohm som på bilden nedan förbättras prestanda avsevärt och ledningslängden kan ökas upp till 100m. Observera att S0 utgången kan vara polariserad och då skall DTR kopplas till +plinten.

Anslutning till elmätaren via EMC-Controllern

EMC-Controllern innehåller en mikroprocessor med egen klocka som används för att mäta tidsintervallet mellan pulserna från elmätaren. Detta ger mycket högre noggrannhet vid beräkning av effekten jämfört med när elmätaren kopplas direkt till datorn då noggrannheten blir beroende av operativsystemets svarstid, som inte är så bra i Windows.

EMC-Controllern kan även förses med ett inbyggt batteri så att pulsräknaren alltid är igång, även när datorn är avstängd eller om EMC-programmet inte är startat.

Med EMC-controllern kan också flera elmätare kopplas till samma dator, antingen via ledning eller trådlöst.