Batscan logo Innovativ teknik sv-Flagen-Flag


Sök på techtrade.se
Live Search

Kopplingschema


Elenergi är dyrt!
 

De flesta nya elmätare har en så kallad S0-utgång som kan användas för att koppla mätaren till datorn, men tyvärr är den ofta plomberad och/eller upptagen för elverkets fjärravläsning. Det är dock inte alls svårt att bygga en egen LED-detektor som kan läsa av blinkningarna från mätarens lysdiod.

Om du har den äldre typen av mätare med en roterande skiva behöver du istället en Reflex-detektor som ger en puls för varje varv som skivan roterar, men inte heller denna är alltför svår att bygga själv.


Direkt inkoppling till elmätare med S0-utgång
För att ansluta en elmätares S0-utgång till en COM-port behöver du följande;
 • 1st Motstånd 4,7kΩ (R1)
 • 1st 9pol DSUB honkontakt
 • XXm modularkabel med 4-ledare
OBS! S0-utgången kan i vissa fall vara polariserad och är i så fall märkt med + och -.


Direkt anslutning till elmätarens S0-utgång.


Bygg din egen LED-Detektor
Till en enkel LED-detektor för direkt koppling till en COM-port behöver du följande;
 • 1st Fototransistor PT204-6C (Q1)
 • 1st NPN transistor BC337-40 (Q2)
 • 1st Motstånd 4,7kΩ (R1)
 • 1st 9pol DSUB honkontakt
 • XXm modularkabel med 4-ledare
OBS! Den här enkla detektorn har hög känslighet men ingen kompensering för bakgrundsljus och måste därför skyddas mot omgivande ljus för att fungera bra.

Montera givaren utanpå elmätaren så att fototransistorn (Q1) 'tittar' rakt in i den blinkande lysdioden.


Enkel LED-detektor med endast tre komponenter.


Bygg din egen Reflex-Detektor
En Reflex-detektor är lite mer komplicerad eftersom den även behöver en lysdiod för belysning av kanten på den roterande skivan i elmätaren. I det här exemplet ingår också en lysdiod som indikerar att fototransistorn 'ser' det reflekterade ljuset från skivan, vilket är till stor hjälp vid montering av detektorn.

Till en Reflex-detektor för direkt koppling till en COM-port behöver du följande;

 • 1st Fototransistor PT204-6C (Q1)
 • 1st PNP transistor BC327-40 (Q2)
 • 1st Lysdiod grön-blå EL1224UBGC (D1)
 • 1st Lysdiod röd HLMP-1700 (D2)
 • 3st Diod 1N4148 (D3, D4, D5)
 • 1st Motstånd 1,0kΩ (R1)
 • 1st Motstånd 82kΩ (R2)
 • 1st Motstånd 22kΩ (R3)
 • 1st Motstånd 4,7kΩ (R4)
 • 1st 9pol DSUB honkontakt
 • XXm modularkabel med 4-ledare
OBS! Denna detektorn saknar kompensering för bakgrundsljus och måste därför skyddas mot omgivande ljus för att fungera bra.

Montera detektorn utanpå elmätaren så att den grön-blå lysdioden (D1) belyser kanten på den roterande skivan och fototransistorn (Q1) 'tittar' på det reflekterade ljuset. Använd eltejp eller krympslang runt D1 och Q1 så att de endast belyser skivan.

Den röda lysdioden (D2) skall lysa då tillräckligt ljus reflekteras från den blanka ytan på skivans kant och slockna när den färgade markeringen passerar.


Reflex-detektor med extra lysdiod för indikering.